các loại men gốm

Các loại men gốm Bát Tràng thường sử dụng?

I. Men gốm Bát Tràng là gì? Men gốm là một lớp vỏ thủy tinh mỏng được tạo ra bằng cách áp dụng và nung chảy trên bề mặt của đồ gốm. Lớp men này thường có độ dày từ 0,15 đến 0,4 mm và được hình thành trong quá...
0903 754 715